Serveis a l’emprenedor

Us assessorem en tots aquests passos inicials, posant sempre la vista en el futur de la nova activitat. Ens anticipem a l’evolució que tindrà el vostre negoci perquè no calgui fer les coses més d’una vegada.

Assessorament, gestió i tramitació en:

– El vostre projecte integral.

– El Pla d’Empresa.

– La llicència d’obertura.

– La constitució en qualsevol forma jurídica.

– Les altes fiscals i laborals.

– La confecció o revisió de contractes, tant d’arrendament com mercantils.

– La contractació de personal amb la modalitat més convenients.

– La liquidació d’impostos, trimestrals i anuals.

– La comptabilitat i l’administració.

– Ajudes i incentius.

– Fonts de finançament.

Confieu en Assessoria Gaesa, el vostre company en el camí empresarial.