Pla d’empresa

A Assessoria Gaesa, els nostres professionals són experts en l’assessorament i en la confecció del Pla d’Empresa, i us ajudaran a avaluar la viabilitat del vostre projecte perquè tingui les màximes garanties de convertir-se en una realitat.

Cal posar ordre en totes aquelles idees que pensem que són aprofitables per al projecte que volem tirar endavant. Com un músic compon la partitura de la seva nova cançó, el Pla d’Empresa serveix per donar forma a un projecte ja avançat que tenim al cap i, de vegades, en un munt de papers.

Ens hem de preguntar moltes coses abans de llançar-nos a l’aventura, i aquest document ens ajuda a trobar respostes coherents.

La capitalització de l’atur, el finançament, les subvencions, tots els organismes implicats en el món empresarial ens demanaran quin és el nostre projecte global escrit mitjançant el Pla d’Empresa.

Estudiar el mercat al qual ens hem de dirigir, quins competidors ens trobarem pel camí i com fer-los front, com ens donarem a conèixer, quins seran els nostres proveïdors, si necessitarem contractar personal…

Valorar econòmicament totes aquestes decisions, així com les inversions en infraestructura o immobilitzat, quines vendes aconseguirem, quins marges de benefici, quines aportacions de capital ens caldran…

Saber quines seran les fonts de finançament o d’ajudes per obtenir els capitals necessaris…

Totes aquestes decisions i d’altres més específiques de l’activitat concreta queden reflectides en el Pla d’Empresa.

Pensem que val la pena destinar un esforç a elaborar aquest document que, segur, serà clarificador.

Confieu en Assessoria Gaesa, el vostre company en el camí empresarial.