LOPD, protecció de dades personals

La Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals regula en tota entitat establerta l’ús que fa de les dades personals que té en custòdia, tant en format electrònic com en paper.

A Assessoria Gaesa ens ocupem de la implantació i de la confecció i seguiment del Document de Seguretat, informe on es plasmen totes les dades susceptibles de protecció:

– Determinació del nivell de seguretat.

– Registre dels fitxers corresponents a l’Agencia de Protecció de Dades.

– Confecció i entrega del Document de Seguretat, en format paper i en format digital.

– Opció d’accés a web privada per fer el manteniment del Registre i del Document de Seguretat.

– Confecció i entrega dels documents obligatoris (contractes amb tercers, personal…).

– Confecció i entrega de les clàusules a incloure en documents de l’empresa.

– Clàusules i operativa en la documentació ARCO.

– Clàusules i operativa en la LSSICE.

– Sessió de formació al personal implicat.

– Auditoria bianual.

Assessoria Gaesa us ofereix la màxima qualitat en les tasques de protecció de dades.