Comptabilitat i administració

Conscients que les tasques administratives en qualsevol empresa o negoci són de vital importància, a Assessoria Gaesa posem a disposició dels nostres clients un SERVEI D’EXTERNALITZACIO DE TASQUES ADMINISTRATIVES, complet i a mida de cada necessitat.

Un servei per donar qualitat a través de l’especialització i la millora de competències.

Entre d’altres, oferim els següents serveis:gaesa_01-2

LLIBRES D’INGRESSOS I DESPESES
Confecció dels llibres obligatoris per autònoms a partir de la informació rebuda de l’empresa.
Aplicació d’existències i càlcul d’amortitzacions.
En règim de externalització parcial (només determinats aspectes) o complerta (totalitat de la comptabilitat).
Generat per programes informàtics de última generació amb enllaços reals entre l’empresa i l’assessoria.
Amb opció d’aplicació de les normes comptables exigides pel NPGC.

OPTIMITZACIÓ TPV
Optimització en la utilització dels TPV de punt de venda, per gestionar de forma automàtica tant els tickets diaris com l’entrada dels albarans de proveïdors, amb el sistema central d’informació.

ADMINISTRACIÓ DOCUMENTAL
Ens desplacem a l’oficina del client per mantenir la documentació en ordre. Factures, cartes, documentació bancària… tot al seu lloc.

GESTIÓ DE TRESORERIA
Mitjançant programes informàtics especialitzats, organitzem pressupostos a mig/llarg termini i controls de tresoreria en el dia a dia. Conegueu sempre el saldo que teniu disponible.

AUDITORIES INTERNES
D’aplicació per obtenir un informe intern de la situació comptable, fiscal, laboral o d’organització de l’empresa, per implementar millores en la seva gestió global.

NOTIFICACIONS TRIBUTÀRIES
Seguiment de les notificacions rebudes dels organismes públics (Agència Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social i altres organismes adherits) a través de programes de vigilància.

Assessoria Gaesa us ofereix la màxima qualitat en tasques administratives.