Gestió laboral

A causa de la seva complexa normativa, un dels processos més externalitzats de les empreses és la gestió laboral. A Assessoria Gaesa tenim tècnics especialitzats en el sistema laboral que de ben segur estan a l’alçada de cada necessitat concreta.gaesa_03-2

Entre altres, oferim els següents serveis:

– Confecció de contractes de treball, amb aplicació dels incentius vigents en cada moment. Assessorem a l’empresa sobre quin és el millor contracte en funció de les característiques de l’aspirant.

– Altes i baixes de Seguretat Social.

– Confecció de nòmines mensuals, així com dels documents de cotització (TC1/TC2).

– Càlculs i informació de costos per departament o secció.

– Gestió d’autònoms, altes i baixes.

– Informació i tramitació d’expedients per a la capitalització de l’atur.

– Assessorament i gestió en prestacions de la Seguretat Social.

– Assistència i representació a Inspecció de Treball.

– Assessorament i assistència a processos contenciosos. CMAC i judicials.

– Auditoria laboral.

– Utilització dels sistemes electrònics de comunicació amb els organismes de la Seguretat Social.

Assessoria Gaesa us ofereix la màxima qualitat en les tasques de gestió laboral.