Fiscalitat, impostos

La gestió d’impostos de qualsevol empresa o negoci necessita una atenció molt especialitzada. Assessoria Gaesa compta amb tècnics de nivell que a partir d’una informació administrativa ben acurada confeccionen els impostos amb criteri específic i sempre amb la normativa actualitzada.gaesa_02 - 2

La utilització de les seus electròniques habilitades de les administracions o de la pròpia plataforma PAE, de la qual formem part, proporcionen seguretat i immediatesa en qualsevol transacció amb les administracions estatals, autonòmiques o locals.

ALTES I BAIXES D’ACTIVITATS
Tramitació immediata de qualsevol modificació censal en les administracions tributàries.

GESTIÓ, CONFECCIÓ I PRESENTACIÓ D’IMPOSTOS PERIÒDICS
Impostos o declaracions informatives periòdiques: mensuals, trimestrals o anuals.
Declaracions duaneres, Intrastat.
Impost de Societats.

INSPECCIONS TRIBUTÀRIES
Assistència i representació en inspeccions tributàries davant dels òrgans d’inspecció fiscals o laborals.
Redacció de al•legacions o recursos per a la defensa de les dades aportades pel contribuent.

Assessoria Gaesa us ofereix la màxima qualitat en la gestió d’impostos.