Consultoria, assessorament empresarial

Tota la formació, l’experiència i l’estratègia empresarial acumulada en els consultors d’Assessoria Gaesa, ens permet oferir a l’empresari una informació clara, entenedora i exhaustiva, des d’una òptica global que eviti sorpreses d’última hora.gaesa_04-2

La feina de l’assessor o consultor és la d’acumular coneixement i experiència per posar-los, estratègicament, al servei de les persones o entitats que ho necessitin.

A Assessoria Gaesa els nostres professionals estan integrats en programes de formació contínua perquè el suport tècnic posat a disposició dels nostres clients estigui en tot moment adaptat a les canviants normatives actuals.

L’altre pilar de l’assessorament és l’experiència. El treball del dia a dia, el contacte continuat amb els nostres clients i la col•laboració colze a colze, enriqueixen definitivament els professionals d’Assessoria Gaesa.

La complexitat tècnica de les societats obliga a una especialització superior dels consultors en matèria mercantil, per tal de donar el suport necessari en operacions societàries com la redacció d’estatuts, la constitució de societats, les ampliacions i reduccions de capital, la reestructuració empresarial o l’assistència a juntes ordinàries i extraordinàries.

En l’àmbit laboral trobareu tot l’assessorament necessari per a l’aplicació correcte de les bonificacions en contractes de treball, tenint en compte el perfil de l’aspirant a contractar. També, si teniu necessitat de fer una reestructuració de personal, podem oferir-vos les millors recomanacions.

En l’àmbit comptable i fiscal, el nostre assessorament millorarà la informació patrimonial i econòmica que us proporciona la comptabilitat, tot optimitzant la planificació fiscal tant a curt com a llarg termini.

En l’àmbit econòmic i financer, els nostres consultors estaran pendents de cada element susceptible de millora del vostre balanç. El fons de maniobra, l’endeutament, la capitalització, el punt d’equilibri, la rendibilitat, l’EBITDA.

Naturalment, podem ocupar-nos de la redacció i defensa dels vostres contractes mercantils, dels quals s’encarregaran juristes especialitzats en cada matèria de dret.

També comptem amb especialistes en la Llei de Protecció de Dades, que us aportaran tota la informació necessària per complir escrupolosament amb aquesta normativa.

Assessoria Gaesa us ofereix la millor cobertura per a les vostres decisions empresarials.