Àrea financera

El banc és un proveïdor més de la nostra empresa. No ens subministra matèries primeres, però sí uns determinats serveis bàsics que necessitem i necessitarem durant tot el temps que el nostre projecte estigui actiu.gaesa_05-2

NEGOCIACIÓ BANCÀRIA
Però és un proveïdor especial. Per la seva dimensió, difícilment podrem mantenir-hi una relació de tu a tu. Però fins i tot el banc més gran té la necessitat d’oferir productes competitius.

Cal tenir en compte que un 80 % de la negociació cal fer-la abans del primer contacte. Hem de preparar l’entrevista, tenir clar què demanarem: finançament a llarg o curt termini, per a circulant o per a inversió, quin serveis necessitarem… Hem de tenir en compte que, com en tota relació comercial, les dues parts n’han de sortir beneficiades (compensacions).

És important preparar un bon dossier, aportar la documentació de forma acurada i justificar documentalment la nostra sol•licitud. Sabem que ens demanaran garanties i hem d’estar preparats per saber fins on estem disposats a arribar.

La mateixa cura cal tenir si la nostra necessitat és la de col•locació d’excedents de tresoreria. Hem de conèixer les condicions concretes del producte per si realment s’adapta al nostre perfil. Cal conèixer bé la “lletra petita”.

LÍNIES DE CRÈDIT I SERVEIS
Un aspecte bàsic és conèixer els productes financers i de serveis de les diferents entitats bancàries, per dirigir-nos a la que ens sigui més avantatjosa. Línies de préstec, pòlisses de crèdit, descompte comercial, col•locació d’excedents…

Hem de considerar també les fonts de finançament alternatives a la banca, operacions especials d’entitats oficials, ICO, ENISA, projectes ICEX per a exportació…

Productes que poden tenir components de subvenció o tractament especial en els terminis o formes de devolució, normalment dependents d’organismes oficials, Generalitat de Catalunya…

Per finalitzar, no hem d’oblidar els sistemes especials dirigits a col•lectius concrets, com els microcrèdits, i els organismes privats que aporten inversió per a projectes determinats com per exemple els Business Angels.

A Assessoria Gaesa tenim una llarga experiència en la negociació bancària i en el coneixement profund dels seus productes, i podem aportar als nostres clients solucions de treball molt efectives davant les entitats bancàries.