Fiscalitat, impostos

La gestió d’impostos de qualsevol empresa o negoci necessita una atenció molt especialitzada. Assessoria Gaesa compta amb tècnics de nivell que a partir d’una informació administrativa ben acurada confeccionen els impostos amb criteri específic i sempre amb la normativa actualitzada.gaesa_02 - 2

La utilització de les seus electròniques habilitades de les administracions o de la pròpia plataforma PAE, de la qual formem part, proporcionen seguretat i immediatesa en qualsevol transacció amb les administracions estatals, autonòmiques o locals.

DECLARACIÓ SOBRE L’IMPOST DE LA RENDA
Confecció de la declaració a partir de les dades aportades pel client, comparació amb els esborranys que facilita l’Agencia Tributària, presentació telemàtica i resolució de qualsevol requeriment.
Càlcul Pre-Renda.

GESTIÓ, CONFECCIÓ I PRESENTACIÓ D’IMPOSTOS PERIÒDICS
Impostos o declaracions informatives periòdiques: mensuals, trimestrals o anuals.

INSPECCIONS TRIBUTÀRIES
Assistència i representació en inspeccions tributàries davant dels òrgans d’inspecció fiscals o laborals.
Redacció de al•legacions o recursos per a la defensa de les dades aportades pel contribuent.

TRAMITACIO D’HERENCIES I IMPOST DE SUCCESSIONS
Assessorament i preparació de documentació per la tramitació d’Escriptures d’Acceptació d’Herències i càlcul i liquidació de l’Impost de Successions.

Assessoria Gaesa us ofereix la màxima qualitat en la gestió d’impostos.