Comptabilitat i administració

Conscients que les tasques administratives en qualsevol empresa o negoci són de vital importància, a Assessoria Gaesa posem a disposició dels nostres clients un SERVEI D’EXTERNALITZACIO DE TASQUES ADMINISTRATIVES, complet i a mida de cada necessitat.

Un servei per donar qualitat a través de l’especialització i la millora de competències.

Entre d’altres, oferim els següents serveis:gaesa_01-2

COMPTABILITAT
Conèixer en tot moment tant les valoracions patrimonials com la rendibilitat de les mateixes amb programes de comptabilitat de última generació.

ADMINISTRACIÓ DOCUMENTAL
Ens desplacem a l’oficina del client per mantenir la documentació en ordre. Factures, cartes, documentació bancària… tot al seu lloc.

GESTIÓ DE TRESORERIA
Mitjançant programes informàtics especialitzats, organitzem pressupostos a mig/llarg termini i controls de tresoreria en el dia a dia. Conegueu sempre el saldo que teniu disponible.

AUDITORIES INTERNES
D’aplicació per obtenir un informe intern de la situació comptable, fiscal, laboral o d’organització de l’empresa, per implementar millores en la seva gestió global.

CONCURSOS PÚBLICS O SUBCONTRACTACIÓ
La preparació de documentació per accedir a concursos públics cada vegada és més densa. Ens encarreguem de preparar-la i presentar-la, de forma acurada i puntual.

ADMINISTRACIÓ DE PATRIMONIS
Per propietaris de finques, dipòsits o altres actius, que precisin d’un acurat registre de transaccions tant destinat al control de rendibilitats com a la determinació del seu impacte fiscal.

ARRENDAMENTS DE VIVENDES I LOCALS DE NEGOCI
Confecció de contractes d’arrendaments, generació de factures periòdiques, emissió de rebuts bancaris, tramitació de Cèdules d’Habitabilitat, obtenció de Certificats Energètics.

NOTIFICACIONS TRIBUTÀRIES
Seguiment de les notificacions rebudes dels organismes públics (Agència Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social i altres organismes adherits) a través de programes de vigilància.

Assessoria Gaesa us ofereix la màxima qualitat en tasques administratives.