Comptabilitat i administració

Conscients que les tasques administratives en qualsevol empresa o negoci són de vital importància, a Assessoria Gaesa posem a disposició dels nostres clients un SERVEI D’EXTERNALITZACIO DE TASQUES ADMINISTRATIVES, complet i a mida de cada necessitat.

Un servei per donar qualitat a través de l’especialització i la millora de competències.

Entre d’altres, oferim els següents serveis:gaesa_01-2

LLIBRES D’INGRESSOS I DESPESES
Confecció dels llibres obligatoris per autònoms a partir de la informació rebuda de l’empresa.
Aplicació d’existències i càlcul d’amortitzacions.
En règim de externalització parcial (només determinats aspectes) o complerta (totalitat de la comptabilitat).
Generat per programes informàtics de última generació amb enllaços reals entre l’empresa i l’assessoria.
Amb opció d’aplicació de les normes comptables exigides pel NPGC.

ADMINISTRACIÓ DOCUMENTAL
Ens desplacem a l’oficina del client per mantenir la documentació en ordre. Factures, cartes, documentació bancària… tot al seu lloc.

GESTIÓ DE TRESORERIA
Mitjançant programes informàtics especialitzats, organitzem pressupostos a mig/llarg termini i controls de tresoreria en el dia a dia. Conegueu sempre el saldo que teniu disponible.

AUDITORIES INTERNES
D’aplicació per obtenir un informe intern de la situació comptable, fiscal, laboral o d’organització de l’empresa, per implementar millores en la seva gestió global.

CONCURSOS PÚBLICS O SUBCONTRACTACIÓ
La preparació de documentació per accedir a concursos públics cada vegada és més densa. Ens encarreguem de preparar-la i presentar-la, de forma acurada i puntual.

CLASIFICACIÓ DE CONTRATISTES i
REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (RELI)
Preparació, altes i manteniment dels registres per accedir a concursos d’entitats públiques.

NOTIFICACIONS TRIBUTÀRIES
Seguiment de les notificacions rebudes dels organismes públics (Agència Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social i altres organismes adherits) a través de programes de vigilància.

Assessoria Gaesa us ofereix la màxima qualitat en tasques administratives.